୨୦୨୦ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଲିଷ୍ଟ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ୨୦୨୦ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ।

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
India film clapperboard (variant).svg
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧

'୨୦୨୦'ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କ୍ରମାଙ୍କ ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୨୦୨୦
ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ କେ. ମୂରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ, ଅନୁଭା ସୌର୍ଯ୍ୟା, ମିହିର ଦାସ, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା ୧୦ ଜାନୁଆରୀ
ବାବୁ ଭାଇଜାନ୍ ତାପସ ସରଘରିଆ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ବବି ମିଶ୍ର, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ୧୨ ଜାନୁଆରୀ
କୁଇନ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଜୟଜିତ ଦାସ, ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ୧୫ ଜାନୁଆରୀ