ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ଖୋଜନ୍ତୁ

୦-୯
ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷ ଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଓଁ

ଏ ମାସର ବଛା ଲେଖା

ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର

ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର (ବାଇଦ ଓ ବାଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା)ର ପ୍ରୟୋଗ , ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ଵନି ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସଭ୍ୟତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଅଛି । ହୁଏତ, ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନର ବହୁ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କିଏ ଏବଂ କେବେ କରିଥିଲେ, ଏହି କଥାର ସତ୍ୟା-ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗବେଷକ ମାନେ ଦୁନିଆର ବହୁ କୋଣାନୁକୋଣରେ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ "ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର"ର ପ୍ରମାଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖାଲି ରହିଛି , ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହିଥିବା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କହୁଥିବା ସଂସ୍କୃତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ୍ୟ-ଯନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଖପାଖି ୩୦୦୦ ଖ୍ରୀ.ପୂର୍ବ ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଖୋଦେଇରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକୃତି ସହିତ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଝୁଣୁଝୁଣେ ଏବଂ ସୀଟି (ହୁଇସିଲ) ଆଦି ବାଦ୍ୟ-ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ।


ପୂରା ପଢ଼ନ୍ତୁ...ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଜିକା

ଅପ୍ରେଲ

ଜନ୍ମ

ମୃତ୍ୟୁ

ପର୍ବପର୍ବାଣୀ


ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପଢିବେ