ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ

ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହାଣୀକାର ଓ ସମ୍ପାଦକ ।

ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ
ବୃତ୍ତିନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହାଣୀକାର, ସମ୍ପାଦକ
ସକ୍ରିୟ ବର୍ଷ୨୦୦୫-ଏବେଯାଏଁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରରେ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କଥାଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ବର୍ଷ ଭୂମିକା
ବାଇଶି ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ ୨୦୧୧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ବାବୁ ଆଇ ଲଭ ୟୁ‎ ୨୦୦୫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ ୨୦୦୨ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା ଏ ସିଂହଦୁଆର ୧୯୯୪ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଆଧାର ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାର ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ