ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଜନ୍ମତିଥି ୮

Odia wikipedia 8 birthday.png


ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ. ଏକ ଅନଲାଇନ ଜ୍ଞାନକୋଷ, ଯାହା ସଭିଏଁ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିବେ


ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦନା ୨୦୦୪ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦନାର ଦିନରେ ୨୦୧୨ ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ଜନ୍ମତିଥି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଆଳିଗଣ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଳନ କରିବେ ।

୨୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୨
» କଟକ      » ଦିଲ୍ଲୀ      » ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ


ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ (Agenda)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପାଳନ ଅବସରରେ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଏହା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଆଗଲା ।

ଓଡ଼ିଆରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

In Englishସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

 • Introducing Wikipedia
 • Celebrating Odia Wikipedia's 8th birthday!, nationawide celebration in (Cuttack, Delhi and Bangalore)
 • Demonstration of How to edit Wikipedia.
 • Current status of Odia Wikipedia and WikiProjects

ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସବିଶେଷ ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ପାଳନ ଆଗର ଖବରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

 1. Odisha: Odia Wikipedia celebrating its 8th birthday. OrissaDiary.com
 2. Odia Wikipedia celebrating its 8th birthday. eindiadiary.com. 25 Jan 2012
 3. Odia Wikipedia celebrating its 8th birthday. Fullorissa.com. 26 January 2012
 4. Wikipedia’s Odia Section Celebrated Its Eighth Year. January 26, 2012
  1. Odia Wikipedia celebrating its 8th birthday at Delhi on Thursday. Odisha360.com Gallery. January 26, 2012
 5. Odia Wikipedia celebrating its 8th birthday!!. Orissabarta.com. Krupasindhu Muduli. Cuttack. 26 Jan 2012
 1. KNOWLEDGE PORTAL. Orissapost.com.Payal Bhut. 24 Jan 2012