ଦୀପା ସାହୁ

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଦୀପା ସାହୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ।

ଦୀପା ସାହୁ
ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ
ଦୀପା ସାହୁ

ଜୀବିକାଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ୨୦୦୭-ଏବେଯାଏଁ
ସନ୍ତାନବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ[୧]

ପରିବାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦୀପା ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମାତା ।[୨]

କଥାଚିତ୍ର ଜୀବନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କଥାଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ସୁନା ସଂସାର ୧୯୭୭ ଶିଶିର ମିଶ୍ର

ମାନସମ୍ମାନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ