ମଥୁରା ବିଜୟ

୧୯୭୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର


ଏ ସଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ, ଛାୟାବାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଥୁରା ବିଜୟ [୧] ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ମଥୁରା ବିଜୟ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଏ ସଞ୍ଜିବୀ
ପ୍ରଯୋଜକବାବୁଲାଲ ଦୋଶୀ
କଳାକାରଅନିତା ଦାସ, ମିହିର ଦାସ, ଜୟା, ଶରତ ପୁଜାରୀ
ସଙ୍ଗୀତପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୭୯
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ଖର୍ଚ୍ଚIndian Rupee ₹ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମଥୁରା ବିଜୟ’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:


ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମଥୁରା ବିଜୟ