ଶତ୍ରୁ ସଂହାର

୨୦୦୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଶତ୍ରୁ ସଂହାର,୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର । ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଲ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଶତ୍ରୁ ସଂହାର
ଫାଇଲ:ଶତ୍ରୁ ସଂହାର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ
ପ୍ରଯୋଜକହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଲ
ସଂଳାପଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ
କଳାକାରସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
ରାହୁଲ ଦେବ
ବିଜୟ ମହାନ୍ତି
ସଙ୍ଗୀତଶରତ ନାୟକ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୨୦୦୯
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. "ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହିରୋଗିରି' | Sambad". ସମ୍ବାଦ. sambad.in. 20 November 2021. Archived from the original on 31 December 2021. Retrieved 31 December 2021.

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ