ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ

୨୦୦୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଏସ. କେ. ମୁରଲିଧରନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଏସ. କେ. ମୁରଲିଧରନ
ପ୍ରଯୋଜକମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ଦିଲିପ ଦାସ
ସଂଳାପ(ସଂଳାପ):
କଳାକାରଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପୂଜା ବୋଷ, ଅନିତା ଦାସ, ମିହିର ଦାସ
ସଙ୍ଗୀତମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୯
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:

ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଟୀକାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ସାତସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ