ଏଇ ଆଖି ଆମ ସାକ୍ଷୀ

୧୯୯୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଏଇ ଆଖି ଆମ ସାକ୍ଷୀ, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର । ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭୂୟାଁ । ଅରବିନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର କାହାଣୀ ଓ ଚିନତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏଇ ଆଖି ଆମ ସାକ୍ଷୀ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଅରବିନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ
ପ୍ରଯୋଜକସନ୍ତୋଷ ଭୂୟାଁ
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟଅରବିନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ
କାହାଣୀଅରବିନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ
କଳାକାରସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଜୟୀରାମ ସାମଲ
ସଙ୍ଗୀତମହମ୍ମଦ ମୁସୀର
ସମ୍ପାଦକଏ. ଶ୍ରୀକର ପ୍ରସାଦ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୯୯
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଜୟୀରାମ ସାମଲ ଆଦି କଳାକାରମାନେ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିନୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କାହାଣୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗୀତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୁସୀର । ଗୀତିକାର ନିଜାମ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କ୍ରମଗୀତସମୟ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ