ଯୁଗଳ ଦେବତା

ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଯୁଗଳ ଦେବତା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟନ୍ତି ।

ଯୁଗଳ ଦେବତା
ଜନ୍ମ
ଜାତୀୟତା ଭାରତୀୟ
ଶିକ୍ଷାଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁନେ
ବୃତ୍ତିସିନେମା ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳକ
ପ୍ରସିଦ୍ଧିଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନା, ପ୍ରଯୋଜନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ପାଦନା

ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପାଦନା

ଆଧାର ସମ୍ପାଦନା

ବାହାର ଲିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା