ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼

୨୦୧୧ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ [୧] ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକସୁଶାନ୍ତ ମଣି
ପ୍ରଯୋଜକପ୍ରଭାସ ରାଉତ
ସଂଳାପ(ସଂଳାପ): ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମି
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟସୁଶାନ୍ତ ମଣି
କାହାଣୀମୁନୀ ପାତ୍ର
କଳାକାରଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ମେଘା ଘୋଷ, ମିହିର ଦାସ, ସମରେଶ
ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼ଲି ରଥ
ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର
ସମ୍ପାଦକସୁଶାନ୍ତ ମଣି
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୧
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ