ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଘଟଣାବଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜନ୍ମସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ୧୯୬୧- ବରାକ ଓବାମା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ମୃତ୍ୟୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପର୍ବପର୍ବାଣୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ