ଆକାଶର ଆଖି

୧୯୮୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ପଙ୍କଜ ପାଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଆକାଶର ଆଖି ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଆକାଶର ଆଖି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକପଙ୍କଜ ପାଣି
କଳାକାରମିହିର ଦାସ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଜୟା, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା
ସମ୍ପାଦକରବି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୮୯ [୧]
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ଆକାଶର ଆଖି’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:


ଟୀକାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ସିନେ ସମ୍ବାଦ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୭, ପୃଷ୍ଠା-୮୧

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଆକାଶର ଆଖି