ମା ଓ ମମତା (୧୯୯୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର)

୧୯୯୯ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ସନକ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ମା’ ଓ ମମତା [୧] ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ମା’ ଓ ମମତା
ପ୍ରଯୋଜକସନକ ଦେବତା
କଳାକାରସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୯୯
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ଖର୍ଚ୍ଚIndian Rupee ₹ ୮୯ଲକ୍ଷ ୭୫ହଜାର

ଅଭିନୟରେ ସମ୍ପାଦନା

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ମା’ ଓ ମମତା’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:


ଟୀକା ସମ୍ପାଦନା

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମା ଓ ମମତା

ବାହାର ଲିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା