ତଅପୋଇ (୧୯୭୮ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର)

୧୯୭୮ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତଅପୋଇ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ତଅପୋଇ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଶରତ ପୂଜାରୀ
ପ୍ରଯୋଜକସୁବୋଧ ସାମଲ
ସଂଳାପଶରତ ପୂଜାରୀ
କଳାକାରସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ, ଅନିତା ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ , ସାମୁଏଲ ସାହୁ (ବାବି)
ସଙ୍ଗୀତଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୭୮
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ଖର୍ଚ୍ଚIndian Rupee ₹ ୩ଲକ୍ଷ ୬୫ହଜାର

ଅଭିନୟରେ

ସମ୍ପାଦନା

ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ‘ତଅପୋଇ’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:

ବାହାର ଆଧାର

ସମ୍ପାଦନା
  • ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ତଅପୋଇ