ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ ୟୁ

୨୦୧୧ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ ୟୁ (ଚାନ୍ଦିନୀ I miss you, a crazy love story... ) ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ ୟୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକବସନ୍ତ ସାହୁ
ପ୍ରଯୋଜକଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ
ସଂଳାପ(ସଂଳାପ): ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟବସନ୍ତ ସାହୁ
କାହାଣୀଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ
କଳାକାରସବ୍ୟସାଚୀ, ମେଘା, ପ୍ରିୟା
ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମ୍‌ ଆନନ୍ଦ
ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣଅଭିରାମ ମିଶ୍ର
ସମ୍ପାଦକରାଜେଶ ଦାଶ
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୨୦୧୧
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ ୟୁ’ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:

ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ଗୀତିକାର: ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ
  • ସଙ୍ଗୀତ: ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ