ଆଲୋଚନା:କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି

Latest comment: ୬ ମାସ ପୂର୍ବେ by 2401:4900:3DA3:1561:0:0:232:7588 in topic Mil


ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ (Rated Start-class)
WikiProject iconଏହି article ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।
 Start  This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
 

Mil ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସାହିତ୍ୟ 2401:4900:3DA3:1561:0:0:232:7588 ୧୯:୪୪, ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ (IST)Reply[reply]

Return to "କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି" page.