ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପୁରାତନ କବି । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଆନୁମାନିକ ୧୫ଶ ଶତାବ୍ଦି । କବିଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ରଚନା କେଶବ କୋଇଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ।