"ପିତୃ ଦିବସ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
(ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ)
ଟ୍ୟାଗ: Blanking
No edit summary
ତାଙ୍କ ଦିବସ ହେଉଛି ପିତା ତଥା ପିତୃ ବନ୍ଧନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସମାଜରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ | ୟୁରୋପର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଏହା ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସୋନୋରା ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋଡଙ୍କ ଦ୍ Father ାରା ପିତାଙ୍କ ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧ 1010 ୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁନ୍ ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି |
୧୧,୩୭୫

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା