"ଜୋହାନ୍ ଅଗଷ୍ଟସ ଆର୍ଫୱେଡ଼ସନ୍‌" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
ଟିକେ (ଶିତିକଣ୍ଠ ଦାଶ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ Arfvedson, Johann Augustରୁ ଜୋହାନ୍ ଅଗଷ୍ଟସ ଆର୍ଫୱେଡ଼ସନ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ)