ବାବୁଲା

୧୯୮୫ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର


ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବୁଲା [୧] - ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ବାବୁଲା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକସାଧୁ ମେହେର
କଳାକାରଶରତ ପୂଜାରୀ, ଅନିତା ଦାସ, ଦାଦା ନାଥୁରାମ, ସ୍ୱସ୍ତିକ
ସଙ୍ଗୀତଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର
ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣସୁରେଶ ପଟେଲ
ସମ୍ପାଦକରାଜୀବ ଗୁପ୍ତା
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ
୧୯୮୫
କଥାଚିତ୍ରର ସମୟ
୧୨୯ ମିନଟ
ଦେଶ ଭାରତ
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ

ଅଭିନୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାବୁଲା'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ହେଲେ:


ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ବାବୁଲା