ଫାଲଗୁନ

(ଫଗୁଣରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ଫାଲ୍‌ଗୁନ ବା ଫଗୁଣ ଏକ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସବିଶେଷ । ଏହା ଫାଲ୍‌ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼େ । ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ମାଘ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ଚୈତ୍ର । ଫାଲ୍‌ଗୁନ ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ଚୈତ୍ର ମିଶି ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ପର୍ବପର୍ବାଣିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ