ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ
କାବା ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳପୀଠ । ସାରାଜଗତର ମୁସଲିମ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଇସଲାମ ( /ˈɪslɑːm/) ଏକ ଅଦ୍ୱେତବାଦୀ ଆବ୍ରାହଅମୀୟ ଧର୍ମ । ଏହା ଇସଲାମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀର ଅକ୍ଷରେ-ଅକ୍ଷରେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଇସଲାମ ଧର୍ମପନ୍ଥୀ ମୁସଲିମ ଭାବେ ପରିଚିତ ।[୧]

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. thefreedictionary.com: "muslim"