ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗଠବନ୍ଧନ

(United Progressive Allianceରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତୀଶିଳ ଗଠବଂନ୍ଧନ
ଗଠନ୨୦୦୪
ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାନCentre-left
Seats in the ଲୋକ ସଭା
୧୧୦ / ୫୪୫
Seats in the ରାଜ୍ୟସଭା
୫୪ / ୨୪୫
ଉପା ଅଧକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି.

ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା


ବାହାରି ସହାୟକ ସମ୍ପାଦନା