ପୃଥବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମହାଦେଶର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମାନକ ସମୟ ନିର୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ସମୟଟି ସେହି ଦେଶରେ ଏକ ସମୟ । ଏହି ସମୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଦେଶ ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବା କାଳ୍ପନିକ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ନେଇ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ।[୧]

ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ