ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗଠବନ୍ଧନ

ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତୀଶିଳ ଗଠବଂନ୍ଧନ
ଗଠନ୨୦୦୪
ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାନCentre-left
Seats in the ଲୋକ ସଭା
୨୨୬ / ୫୪୫
Seats in the ରାଜ୍ୟସଭା
୮୬ / ୨୪୫
ଉପା ଅଧକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି.

ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ବାହାରି ସହାୟକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ