ଶୁକ୍ର

ସୌର ମଣ୍ଡଳର ଦ୍ବିତୀୟ ଗ୍ରହ।

ଶୁକ୍ର ସୌରଜଗତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ତଥ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

Cartographic resourcesସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ