ଓଡିଶାରେ ୬୨ ଟି ଜନଜାତିମାନ ଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ମୁଁ ହୋ ଜାତି । ମୁଁ ବହୁତ ବ ର୍ଷରୁ ହୋ ଜନଜାତି ବିଷୟରେ ବ ହୁତ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଯାକୁଳ ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଇକିପେଡିଆ ଆମ ଭାଷା କୋଷ ବିଷୟରେ ।।।।।।।।।।।।।।