"ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

ଟିକେ
Psubhashish ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭାରୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ: ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ୧୬ ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । "ଚାଟସଭା" ନାମଟି ନୂଆମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକାଇପାରେ
(ଏହା କେବଳ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ୧୨ ପାଇଁ, ସରିଲା ପରେ ବଦଳାଯିବ)
ଟିକେ (Psubhashish ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭାରୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ: ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ୧୬ ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । "ଚାଟସଭା" ନାମଟି ନୂଆମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକାଇପାରେ)
(କିଛି ବଦଳିନାହିଁ)
୨୦,୪୩୩

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା