ଭଙ୍ଗା ପୁନପ୍ରେରଣ

ତଳଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ୧୬:୫୨, ୨୫ ମଇ ୨୦୨୪ରେ ଶେଷଥର ଅପଡେଟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିବେଶିରେ ୧୬:୫୨, ୨୫ ମଇ ୨୦୨୪ଫଳଗୁଡିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହି ପାରିବ ।

ତଳଲିଖିତ ପୁନପ୍ରେରଣ ସବୁ ସ୍ଥିତିହିନ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କୁ ପୁନପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ :

  1. ରୁ # ଭିତରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ଟି ଫଳାଫଳ ତଳେ ଦେଖାଉଛୁ ।

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ

  1. Manu
  2. ସାଲଗେ ହଂସଦା
  3. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Psubhashish/ପରଖଘର/୧
  4. ବ୍ୟବହାରକାରୀ:ସହଯୋଗ:ସାଧନ/ଲିପ୍ୟାନ୍ତର/ଓଡ଼ିଆନ୍ତର/୧
  5. ସହଯୋଗ:ସାଧନ/ଲିପ୍ୟାନ୍ତର/ଓଡ଼ିଆନ୍ତର/୧

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ