ଦେବର୍ଷି ନାରଦ,ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାତ ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ।ସେ ଘୋର କଠିନ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ।ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।

ଦେବର୍ଷି ନାରଦ
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ
Tamil scriptதேவர்ஷி நாரத
ଉପାଧିହିନ୍ଦୁ ଦେବତା,ଦେବର୍ଷି,ମୂନି
ମନ୍ତ୍ରନାରାୟଣ ନାରାୟଣ
ଅସ୍ତ୍ରବିଣା
ବାହନତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ତଥ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ