ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ)

(Period (periodic table) ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମୌଳିକସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ