J-ପପ୍ ଅଥବା J-POP (ଜାପାନୀ ଭାଷା: ジェイポップ, jeipoppu) , ଜାପାନୀ ପପ୍ ସଂଗୀତକୁ ବୁଝାଏ ।

ପ୍ରକାର ସମ୍ପାଦନା

ଇତିହାସ ସମ୍ପାଦନା

କଳାକାର ସମ୍ପାଦନା

ଜାପାନୀ ପପ୍ କଳାକାରମାନେ ଜାପାନ ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କିଛିଟା ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାଲର ହେଲେ -

  • କ୍ୟାରୀ ପାମ୍ୟୁ ପାମ୍ୟୁ (Kyary Pamyu Pamyu)
  • ଏକେବି୪୮ (AKB48)
  • କୋଦା କୁମି (Koda Kumi)
  • ଆୟୁମି ହାମାସାକି (Ayumi Hamasaki)
  • ଇ-ଗର୍ଲ୍ସ୍ (E-Girls)
  • ମର୍ନିଙ୍ଗ ମୁସୁମେ (Morning Musume)
  • ପର୍ଫ୍ୟୁମ୍ (Perfume)
  • ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ (SCANDAL)
 
ଆୟୁମି ହାମାସାକି
 
କୋଦା କୁମି
 
କ୍ୟାରୀ ପାମ୍ୟୁ ପାମ୍ୟୁ
 
ମର୍ନିଙ୍ଗ ମୁସୁମେ
 
AKB48
 
ପର୍ଫ୍ୟୁମ୍
 
SCANDAL

ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା