ମ୍ୟାନମାର ଅଥବା (ବର୍ମା)ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶ ଅଟେ। ମ୍ୟାନମାରର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଭାରତ ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଚୀନ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଲାଓସ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ 676,578 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର (261,228 ବର୍ଗ ମାଇଲ) ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନମାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ବାଧିକ। 2017 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନମାରର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5.4 କୋଟି ଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ନେପ୍ୟୀଡ଼ ଓ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହର ୟାଙ୍ଗନ (ରେଙ୍ଗୁନ) ଅଟେ। 1997 ଠାରୁ ମ୍ୟାନମାର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର (ଏସିଆନ) ଏକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଅଛି।

ମ୍ୟାନମାରର ପତାକା
ମ୍ୟାନମାରର ଅବସ୍ଥିତି

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭୂଗୋଳସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଧର୍ମସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭାଷାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ