ୟୁରି ଗାଗାରିନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ୧୨ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା ଓ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜ ବାର୍ତା ପଠାଇଥିଲେ।

ୟୁରି ଗାଗାରିନ
Gagarin in Sweden.jpg
ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ୧୯୩୪
ମୃତ୍ୟୁ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ୧୯୬୮
ଜାତୀୟତାସୋଭିଏତ୍
ଜୀବିକାପାଇଲଟ


ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

http://yurigagarin50.org/