ଲଣ୍ଡନ

ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ
(ଲଣ୍ଡନ୍ ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)

ଲଣ୍ଡନ ଇଂଲଣ୍ଡରୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ । ୨୦୧୨ରେ ଏଠରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରିଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ