ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜୁଣିଆ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଣିଆ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣସୀତା ଦେବୀ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି।

ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜୁଣିଆ

ଛବିସମୂହସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ