ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାଫିକ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନ ସମ୍ପାଦନା

ଐତିହାସିକ ମୁଦ୍ରା ଚିହ୍ନ ସମ୍ପାଦନା

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନା

ଆଧାର ସମ୍ପାଦନା

ବାହାର ଆଧାର ସମ୍ପାଦନା