ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର

ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର।

ମତ୍ସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ୤ ଏହି ଅବତାରରେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଅତଳ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ‘ବେଦ’ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ୤

ମତ୍ସ୍ୟ
Incarnation of Vishnu as a Fish, from a devotional text
ଜ୍ଞାନ
ଉପାଧିAvatar of Vishnu
ଅସ୍ତ୍ରChakra and Mace
ସାଥିShri

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପାଦନା

 
Matsya Avatar, ca 1870.


ଆଧାର ସମ୍ପାଦନା

Further reading ସମ୍ପାଦନା

  • Bonnefoy, Yves. (1993). Asian Mythologies. University of Chicago Press. pp. 79–80. ISBN 0-226-06456-5.

ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା