ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଗଛଡାଳକୁ କାଟି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଗୋଜିଆ ବା ତୀକ୍ଷ୍‌ଣ କରାଯାଏ । ସରୁ ଦଉଡିରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଏପରି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ଯେପରି ବାଛୁରୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିହେବ ।

ବାଛୁରୀ ମୁହଁରେ ବାଆଁରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି
BAANRA

ବ୍ୟବହାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଘାସଖାଇବା ଶିଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମା'ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀକୁ ଘାସପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବଣଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ମା'ଗାଈଠାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁତକ ଖିରପିଇଦିଏ । ବାଛୁରୀ ଗାଈଠାରୁ ଖିର ନ ପିଇପାରିବା ପାଇଁ , ବାଛୁରୀମୁହଁରେ ବାଆଁରା ବାନ୍ଧିଦିଆଯାଏ ।[୧] ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଖିର ପିଇବାକୁ ମା'ଗାଈ ଚିରରେ ମୁହଁ ଲଗାଏ, ସେତେବେଳେ ବାଆଁରାର ତୀକ୍ଷ୍‌ଣ ଅଗ୍ରଭାଗ ଗାଈର ପହ୍ନାରେ ସ୍ପର୍ଶକରି ଆଘାତ ଦିଏ । ଫଳରେ ଗାଈ ଆଘାତ ପାଇ ବାଛୁରୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂବାଛୁରୀ ଆଉ ଖିର ପିଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର. ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ.