ବଂଶାବଳୀ ଏକ ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଢ଼ି ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ବଂଶାବଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

 
 
 
ଅଣ ଜେଜେମାଆ
 
ଅଣବାପା
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ପଣମାଆ
 
 
 
ପଣବାପା
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ମଉସା
 
ମାଉସୀମା
 
ବାପା
 
ପିଉସୀ
 
ପିଉସା
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ
 
ବଡ଼ ଭଉଣୀ
 
ବଡ଼ ଭାଇ
 
ମୁଁ
 
ସାନ ଭଉଣୀ
 
 
 
 

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ତଥ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ