ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ଅବଶେଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ (English: Fossil; ପାରମ୍ପରିକ ଲାଟିନ ଭାଷା fossilisରୁ ଆସିଛି, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ "ଖନନଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ[୧]") କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଜୀବଶ୍ମିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନା

ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡ ସମ୍ପାଦନା

ପ୍ରକାର ସମ୍ପାଦନା

ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପାଦନା

ଗ୍ୟାଲେରି ସମ୍ପାଦନା

ଆଧାର ସମ୍ପାଦନା

  1. Oxford English Dictionary. Oxford University Press.

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନା

ବାହାର ଲିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା