ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ଅବଶେଷକୁ ଜୀବାଶ୍ମ (English: Fossil; ପାରମ୍ପରିକ ଲାଟିନ ଭାଷା fossilisରୁ ଆସିଛି, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ "ଖନନଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ[୧]") କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଜୀବଶ୍ମିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜୀବାଶ୍ମ ରେକର୍ଡସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସଂଗ୍ରହସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ୟାଲେରିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. Oxford English Dictionary. Oxford University Press.

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ