ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି

ଜିଦ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି
Jiddu Krishnamurti 01.jpg
ଜେ. କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ୧୯୨୦
ଜନ୍ମ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ୧୧ ମେ ୧୮୯୫
ମୃତ୍ୟୁ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୬(1986-02-17) (ବୟସ ୯୦)
ଜୀବିକାସାର୍ବଜନୀକ ବ୍ୟକ୍ତା, ଲେଖକ
ବାପା ବୋଉଜିଦ୍ଦୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂଜୀବଆମ୍ମା

ଜୀବନୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପରିବାର ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ ପିଲାବେଳସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାପନାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବଡ଼ ହେବାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜୀବନ ଶୈଳ ପରିବର୍ତନର ଅନୁଭୂତିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

Break with the pastସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟ ସମୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଶେଷ ସମୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାପନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟାଳୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସମାଲୋଚନାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜୀବନୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାଦିନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକାଶିତସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବଡ଼ ହେବାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

Break with the pastସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟ ସମୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଶେଷ ସମୟରେସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାପନସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟାଳୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସମାଲୋଚନାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ