ଛାଞ୍ଚ ଆଲୋଚନା:Birth date and age

ଏଥିରେ expression error ଦେଖାଉଛି । ବୟସ ପାଇଁ ଥିବା ଭାଗଟି ଠିକ ରେ କାମ କରୁନାହିଁ । ଛାଞ୍ଚ:Birth date ରେ ବି ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ।--ଶିତିକଣ୍ଠ ଦାଶ (ମୋ ଆଲୋଚନା) ୧୬:୪୩, ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୨ (UTC)

Return to "Birth date and age" page.