ସପ୍ତାହର ବଛା ଛବି
Barehipani Falls, 2nd Highest waterfall in India.

ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ଭାରତର ଦ୍ଵିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ।

Samarth Joel Ram
ଅଭିଲେଖସପ୍ତାହର ଅନେକ ବଛା ଛବି ସବୁ...