Wikipedia namespaces
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) ଆଲୋଚନା 1
2 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା 3
4 ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା 5
6 ଫାଇଲ ଫାଇଲ ଆଲୋଚନା 7
8 ମିଡ଼ିଆଉଇକି ମିଡ଼ିଆଉଇକି ଆଲୋଚନା 9
10 ଛାଞ୍ଚ ଛାଞ୍ଚ ଆଲୋଚନା 11
12 ସହଯୋଗ ସହଯୋଗ ଆଲୋଚନା 13
14 ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନା 15
100 ପୋର୍ଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ଆଲୋଚନା 101
108 Book 109
828 ମଡ୍ୟୁଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଆଲୋଚନା 829
2300 ଗ୍ୟାଜେଟ ଗ୍ୟାଜେଟ ଆଲୋଚନା 2301
2302 ଗ୍ୟାଜେଟ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ୟାଜେଟ ସଂଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା 2303
2600 ବିଷୟ
Virtual namespaces
-1 ବିଶେଷ
-2 ମାଧ୍ୟମ