ଚେସ ଏକ ଦୁଇଜଣିଆ ଖେଳ ଯାହାକି ଘର ଭିତରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ଏକ ଚାରିକଣିଆ ଚେସବୋର୍ଡରେ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପାଖରେ ୧୬ଟି ଦାନା ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ ଚଳେଇବାକୁ ପଡେ ।

lection of black and white chess pieces on a chequered surface.

ଅଧିକ ବିବରଣୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

== ନିୟମ ==(Laws)

ଲୋକପ୍ରିୟତାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜଣାଶୁଣା ଚେସ ଖେଳାଳିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

External linksସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ସମୂହ
  • FIDE – World Chess Federation
  • ICCF – International Correspondence Chess Federation
  • ACP – Association of Chess Professionals
ଖବର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ