କୁଲା ହେଉଛି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଦେଇଥିବା ହାତିକାନ ପରି ଚଉଡ଼ା ପାତ୍ର ।[୧]

ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୁଲା

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କଞ୍ଚା ବାଉଁଶକୁ ଆଣି ପାଣିରେ ପକାଯାଏ । ଏହା ନରମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବୁଣାକାର ମାନେ ବୁଣି ଏକ ଆକାର ଦେଇଥାନ୍ତି ।

 
ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୁଲା ରାଖା ଯାଇଛି

ବ୍ୟବହାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କୁଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଇତିହାସ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତିସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ କୁଲାର ବ୍ୟବହାର କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ।[୨]

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ