ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା:ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

There are no discussions on this page.


ଯଦି ଓଡିଆ ଅଭିଧାନ ପାଇଁ ଇ-ବୁକ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇ-ବୁକ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ .. Prakash Sethy (ମୋ ଆଲୋଚନା) 07:51:45,‎ 2011-09-28

Return to the project page "ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ".