ପବ୍‌ମେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‌

(PubMed Central ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)


ପବ୍‌ମେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‌ (English: PubMed Central; PMC) ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଲେଖାଗାର ଯେଉଁଠି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବାୟୋମେଡିକାଲ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିବନ୍ଧ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଆଧାରସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହାର ଲିଙ୍କସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ